GLA

« Back to Glossary Index

(ang. gross leasable area) termin GLA stosowany jest w rynku nieruchomości komercyjnych określający powierzchnie udostępnioną pod wynajem. GLA to powierzchnia najmu brutto, na którą składa się powierzchnia lokalu i część wspólna.

« Back to Glossary Index